Důležité info

Název konference:            19. celostátní konference DNA diagnostiky
 
Místo konání:                      České Budějovice, Clarion Congress Hotel České Budějovice (www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/)
                                                  
Datum konání:                    19. - 20. listopadu 2015

                                                  registrace účastníků začíná v Hotelu Clarion ve středu 18. listopadu 2015 v 18:00

Pořadatelé:                        
Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice, a.s.
                                                     (stránky nemocnice zde)
                                                Česká společnost genetických laborantů a sester
                                                    (stránky společnosti zde)
                                                Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
                                                    (stránky společnosti zde)

Témata konference:        DNA diagnostika,  lidský genom, extrahumánní genom, prenatální/preimplantační diagnostika,
                                                 nádorová genetika, molekulární patologie, forenzní genetika
, klinická genetika,
                                                 právní a etické otázky DNA diagnostiky, nové technologie, management kvality
                                                

Jednací jazyky:                 čeština, slovenština, angličtina

Postery                                 Posterová sekce nebude otevřena.


Konferenční poplatek:   1500,- Kč (56,- EUR pro zahraniční účastníky)  při platbě předem, při registraci na místě 1800,- Kč

                                                 plaťte, prosím, převodem na:      
                                                                                                              č. účtu 7231500207/0100 
                                                                                                              variabilní symbol 191115,
                                                                                                              do textu pro příjemce uveďte Vaše jméno


                                                                                                             
Česká společnost genetických laborantů a sester
                                                                                                              Černopolní 9, Brno 613 00
                                                                                                              IČO:  60552557
                                                                                                                                            
                                                                                                             
IBAN CZ8201000000007231500207
                                                                                                             
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
                                                                                                              typ poplatku OUR)Termín přihlášení:           aktivní účastníci  do 31. října 2015 (včetně abstraktu!)
                                                 
ostatní do 2. listopadu 2015


Kredity:                                Akce je určena pro lékaře, nelékaře JOP VŠ, zdravotní sestry a laboranty. Bude ohodnocena kredity systému
                                                 celoživotního vzdělávání.